Individuele consults

Werken aan jezelf is van grote waarde voor je persoonlijke ontwikkeling als mens. In het centrum voor Heelcontact heb je de mogelijkheid om authentiek te worden.
Om te groeien tot een vrijer mens .
Het vraagt moed en volharding om met jezelf in de weer te zijn, zodanig dat je meer energie voor wat je werkelijk wilt en verlangt, tot je beschikking krijgt.
In mijn werk is ervaren in beeld/ vorm en het lichaam een werkveld.  Door met beeld/vorm en lichaam te werken spreek jij jouw onbewuste zelfregulerend vermogen aan, zodat jij tot creatieve mogelijkheden komt om de regie van jouw leven in eigen handen te nemen.
Het denken wordt ondergeschikt gemaakt aan de kennis en wijsheid van de beelden en het voelen in je lichaam.

Met je partner in relatie therapie kan een verdiepend contact opleveren. In het Centrum voor Heelcontact kun je daar een afspraak voor maken.